Eltip bermek meselesi: “Baoyuan Wood Co.” üçin MINGKE MT1650 polat guşaklaryň 2 bölegi çalaja öndürildi.

 

Golaýda Mingke 2 bölek gowşurdyofpolat guşaklar (täze polat guşak weabatlananpolat guşak) 9 üçinýygymt Baoyuan Wood-a agaçdan ýasalan panel önümçilik liniýalaryCo., Dieffenbaherde oturdylan agaçdan ýasalan panelde bir müşderimarkasyüznüksiz metbugat.4 günlük gurnama we işe girizilenden soň, satuwdan soňky topar polat guşagyň işleýşini we ulanylyşyny tamamlady we resmi taýdan önümçilige başlady.

Önümçilik liniýasy esasan Orta dykyzlyk tagtasyny (MDF) öndürýär.GörýänSaýtdaky önümçilik wideosy, tekizligi we gutarmagyMDFbolup durýargaty gowy.

3

Müşderileriň her bir ykrar etmegi, bize itergi berýär.Biz, agzalaryMingke polat guşak, asyl niýetimizi ýatdan çykarmaz, her polat kemeri ussatlyk bilen ýasar we durmuşyň dürli gatlaklaryndan müşderilere kuwwat bermegi dowam etdirer.


Iş wagty: Mart-22-2022
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Sitata alyň

    Habaryňyzy bize iberiň: