Kompaniýa hakda

Mingke, Polat guşak

Mingke polat guşakdan başga-da polat guşak enjamlaryny hem üpjün edip biler Izobarik goşa guşak metbugaty, himiki flaker / pastillator, konweýer we başga Dürli ssenariýalar üçin polat guşak yzarlaýyş ulgamy.

Company pictures
Office pictures
Factory product picture
Factory production pictures
Production line pictures
prev
next
Tejribe

9th

ýyllar

Mingke ýokary güýçli polat guşaklary öndürmekde we polat guşaklara esaslanýan üznüksiz iş çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.Zawodymyz16000 inedördül metr meýdany tutýan Nanjing şäheriniň Gaoçun ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Baş edaramyz we gözleg merkezi<Şanhaý Mingke Prosess Systems Co., Ltd.>Şanhaýda ýerleşýär.Mingke toparynyň esasy agzalary Zhejiang uniwersitetinden, Sýamen uniwersitetinden, Dalian tehnologiýa uniwersitetinden we beýleki meşhur uniwersitetlerden.Köp ýyllyk tehnologiki innowasiýa we önümçilik tejribesi bilen Mingke 15+ tehniki patent we hormat gazandy we köp müşderiniň goldawyny we ynamyny gazandyk.Satuw we hyzmat merkezlerimiz, Hytaý, Taýwan Hytaý, Polşa, Türkiýe, Taýland, Awstraliýa, Russiýa, Braziliýa we ş.m. ýaly dünýäniň 10+ ýurdunda we sebitlerinde ýerleşýär.

Mingke ýokary hilli polat çig malyny seresaplylyk bilen saýlamaga we polat guşagy gaýtadan işlemegiň öňdebaryjy usulyna esaslanyp, esasy öndürijilik parametrleri bilen ýokary hilli polat guşak önümlerini we dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalary ulanyp doly we birinji derejeli önüm matrisasyny getirýär. .Mingke bu bölünişik meýdanynda dünýäde öňdebaryjy kärhana hökmünde ulaldy.Mingke polat guşak, agaçdan ýasalan panel, himiki (sowadyjy flakon / pastillator), iýmit (çörek bişirmek we doňdurmak), film guýmak, konweýer guşaklary, keramika, kagyz öndürmek, temmäki we teker synag pudaklary we ş.m. ýaly dürli pudaklarda üstünlikli kuwwatlandy. .

Polat guşakdan başga-da, Mingke Isobaric Double Belt Press, himiki flaker / pastillator, konweýer we dürli ssenariýalar üçin polat guşak yzarlaýyş ulgamy ýaly polat guşak enjamlaryny hem üpjün edip biler.

2016-njy ýylda Mingke statiki we izobariki görnüşli goşa guşak metbugatynyň (DBP) ilkinji toplumyny özbaşdak ösdürdi we 2020-nji ýylda ýokary temperatura tehnologiýasynda üstünlik gazandyk - ýyladyş temperaturasy üstünlikli 400 up çenli ýokarlandy.

  • Mingke Steel Belt
    Mingke polat guşak Hytaýda öndürildi
  • Steel Material Coil
    Polat materialy Japaneseaponlar
  • Belt Tech & Knowhow
    Guşak tehnologiýasy we Knowhow Europeanewropaly

Şahadatnamalar

Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
prev
next

Sitata alyň

Habaryňyzy bize iberiň: