CT1300 gaty we temperaturaly uglerod polat guşak

 • Model:
  CT1300
 • Polat görnüşi:
  Uglerod polat
 • Dartyş güýji:
  1250 Mpa
 • Fatadawlyk güýji:
  30 430 Mpa
 • Gatylygy:
  380 HV5

CT1300 KARBON STEL BELT

CT1300 gaty ýa-da gaty we gyzgyn uglerod polat guşakdyr.Gaty we tekiz ýüzüne we poslama töwekgelçiligi pes bolan islendik programma üçin amatly bolan gara oksid gatlagy bar.Örän oňat termiki häsiýetler, suwuklyklary, pastalary we däneli önümleri bişirmek we gyzdyrmak we guratmak üçin amatly edýär.Soňra perforasiýa guşagyna gaýtadan işlenip bilner.

Aýratynlyklary

● Örän gowy statiki güýç

Fat gaty ýadawlyk güýji

● Örän gowy ýylylyk aýratynlyklary

Wear Ajaýyp eşik garşylygy

● Gowy abatlaýyş

Goýmalar

● Iýmit
● Agaçdan ýasalan panel
Ve Konweýer
● Beýlekiler

Üpjün etmegiň gerimi

● Uzynlygy - elýeterli düzüň

Id Giňligi - 200 ~ 3100 mm

● Galyňlygy - 1,2 / 1,4 / 1,5 mm

Maslahat: Maks.bir kemeriň ini 1500mm, kesmek arkaly ýöriteleşdirilen ululyklar bar.

 

CT1300 we CT1100 uglerod polat guşagynyň hataryna degişlidir.Uglerodyň düzümi ýaly himiki düzümde azajyk tapawut bar, şonuň üçin statiki güýç hem üýtgeýär.CT1300 bilen deňeşdirilende, ýylylyk aýratynlyklary we CT1100-iň könelişenligi has gowudyr.Şeýle-de bolsa, müşderiniň amaly ssenarilerini we býudjetini göz öňünde tutup, degişli uglerod polat guşak modelini saýlamak gowy saýlawdyr.Pes poslaýjy ssenariýalarda CT1300 uglerod polat guşak ulanylyp bilner.Mysal üçin, agaçdan ýasalan panel senagatynda ulanylýan ýeke-täk açyk metbugat, azyk senagatynda tunel çörek bişirilýän peç we umumy konweýer enjamlary.Has giňişleýin maglumat üçin Mingke broşýurasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Döredenimizden bäri, Mingke agaçdan ýasalan panel önümçiligine, himiýa senagatyna, azyk senagatyna, rezin senagatyna we film guýma önümçiligine kuwwat berdi. Polat guşakdan başga-da, Mingke Isobaric Double Belt Press, himiki flaker / ýaly polat guşak enjamlaryny hem üpjün edip biler. pastillator, konweýer we dürli ssenariýalar üçin polat guşak yzarlaýyş ulgamy.

Önümiň görkezilmegi

CT1300 Carbon Steel Belt (4)
 • Göçürip al

  Sitata alyň

  Habaryňyzy bize iberiň: