Habarlar

Mingke, Polat guşak

2022-05-10-da administrator tarapyndan
Mingke tarapyndan öndürilen polat guşak görnüşli himiki sowadyjy flakonlaryň 9 toplumy üstünlikli tamamlandy we gowşuryldy.Guşak pastillatorynyň goşundylary (guşak guşak pastillatory): ...
2022-01-26-da administrator tarapyndan
Hytaýyň Täze ýyly golaýlap barýarka, Mingke on million RMB-den gowrak goşa guşak basmak taslamasy üçin şertnama baglaşmakdan hoşal.Energiýany tygşytlamak we emi ...
Admin tarapyndan 2021-08-06
7-nji iýuldan 9-njy iýul aralygynda Hongqiao milli konwensiýa we sergi merkezinde 2021-nji ýylyň halkara elektron zynjyrlary (Şanhaý) sergisi geçirildi.Mingke sergä gatnaşdy ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Sitata alyň

Habaryňyzy bize iberiň: