himiki ýalpyldawuk maşyn

Mingke tarapyndan öndürilen 5 toplum himiki ýalpyldawuk maşyn.

3

Guşak pastillatorynyň goşundylary (Bir guşak pastillatory):

Parafin, kükürt, hloroasetik kislota, PVX ýelimleýji, PVX stabilizator, epoksi rezin, ester, ýag kislotasy, ýagly amin, ýagly ester, stearat, dökün, doldurgyç mumy, fungisid, gerbisid, gyzgyn ereýän ýelimleýji, arassalanan önümler, süzgüç galyndysy, rezin, rezin himiki maddalar, sorbitol, stabilizatorlar, stearatlar, stear kislotasy, sintetiki iýmit ýelimleri, sintetiki katalizatorlar, bitum tar, surfaktantlar, eliksir, karbamid, Ösümlik ýagy, ösümlik mumy, garylan mum, mum, sink nitrat, sink stearat, kislota, angidrit, goşundy , ýelimleýji, agrohimiýa, AKD-mum, alýumin nitrat, ammiak fosfat, antioksidant, fermentasiýa garşy, asfalt Alken, termoplastiki esas, ary baly, bisfenol A, kalsiý hlorid, kaprolaktam, katalizator, kobalt stearat, kosmetika, uglewodorod rezin, senagat himiýasy orta, erkek angidrid, kristal mum, kükürt önümi, nikel-katalizator, insektisidler, PE-mum, lukmançylyk serişdeleri, fotohimiýa, asfalt, poliester, polietilen glikol, polietilen mum, polipropilen, poliuretan we başgalar.

Himiki ýalpak liniýa üçin Mingke guşaklarynyň aýratynlyklary:

● Ajaýyp dartyş / hasyl / ýadawlyk güýçleri

● Gaty we tekiz ýer

● Ajaýyp tekizlik we gönümellik

Cool Gowy sowatmagyň netijeliligi

Wear Ajaýyp geýim garşylygy

Cor Gowy poslama garşylyk

High highokary temperaturada deformasiýa etmek aňsat däl

PASTILLATORY sowatmak üçin polat berkitmeler |HIMIKI SANATY

Polat guşak sowadyjy pastillator, ereýän granulasiýa enjamlarynyň bir görnüşidir.Eredilen materiallar birmeňzeş tizlikde hereket edýän polat kemerine deň derejede düşýär.Kemeriň arka tarapyna sowuk suw sepilmegi sebäpli eredilen materiallar çalt sowadylýar we berkleşýär we ahyrsoňy pastilizasiýa maksadyna ýetýär.

Mingke poslamaýan polat guşaklar poslama garşylygy gowy ýerine ýetirýär, şonuň üçin himiki çişleri we granulalary sowadyjy konweýer hökmünde öndürmek üçin himiki senagata giňden ulanylýar.


Iş wagty: 21-2022-nji aprel
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Sitata alyň

    Habaryňyzy bize iberiň: